close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مجله
کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
مجله علوم رفتاري - مقالات نشریه - سال 1393 جلد8 شماره2

برای دانلود مقالات بر روی لینکهای آبی رنگ کلیک کنید.

فصلنامه روانشناسی بالینی سال 93

برای دانلود مقالات بر روی لینکهای آبی رنگ کلیک کنید.

دانلود مجله علمی-پژوهشی روان شناسی بالینی

دانلود مجله علمی-پژوهشی روان شناسی بالینی دوره 5, شماره 4 زمستان 92 شامل 9 مقاله:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1-مقايسه اثربخشی آموزش کنش‌های اجرايی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مبتلا به نارسايی در حساب

محمد نريمانی، اسماعيل سليمانی، عادل زاهد بابلان ، عباس ابوالقاسمی

2-مقايسه‌ی توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی‌های يادگيری و عادی

محمد علی نظری، شهلا جنگی ، علی اکبر شيرآبادی

3-اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر تکانشگری و بهبود نشانه‌های مرضی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای

پرويز شريفی درآمدی، محمد جواد بگيان کوله مرز، حافظ پادروند ، فرشيد گراوند

4-تأثير آموزش مديريت استرس به شيوه شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و اختلال شناختی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

سيده نرجس زمانی، عباس رحمتی ، مسعود فضيلت پور

5-تأثير درمان گروهی پذيرش و تعهد بر خودمديريتی ديابت نوع2

شاهرخ مکوند حسينی، علی محمد رضايی ، محمد مهدی آزادی

6-مقايسه باورهای فراشناختی ودشواری درنظم‌جويی هيجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار

زهرا بابايی ، پروين رفيعی نيا

7- اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بيماران مبتلا به افسردگی و اضطراب

مهدی زمستانی، ايران داودی، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، يداله زرگر

8-بررسی ويژگيهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصيتی آيووا

وحيد خسروانی، فخرالسادات قريشی راد ، رحيم يوسفی

9-اثربخشی درمان فراشناختی در بيماران اختلال‌تنيدگی پس‌از سانحه: مورد پژوهی سه بيمار

يعقوب وکيلی، لادن فتی ، مجتبی حبيبی

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

دانلود مقالات در ادامه برای اعضای سایت

مجله روان شناسی بالینی

مجله روان شناسی بالینی دوره 3 شماره 1 سال 92 شامل 10 مقاله علمی-پژوهشی:

1-زير گونه‌های اختلال شخصيت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد

ايمان الله بيگدلی، علی محمد رضايی ، زهره عرب

2-اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر باورهای فراشناختی، نگرانی و حوزه‌های نگرانی در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

فاطمه حسينی غفاری، پروانه محمدخانی، عباس پورشهباز ، بهروز دولتشاهی

3-مقايسه اثربخشی درمان مبتنی براصلاح ارزيابی‌های ثانويه کنترل ودرمان مبتنی بر اصلاح مسئوليت پذيری افراطی در بيماران مبتلا به اختلال

راضيه ايزدی، محمدرضا عابدی

4-اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش شذت علائم افسردگی و اختلال شخصيت وسواسی-جبری: پژوهش مورد منفرد

محمد صادق منتظری، حميدطاهر نشاط دوست، محمدرضا عابدی ، احمد عابدی

5-اثربخشی مديريت استرس به شيوه شناختی- رفتاری بر ارتقای بهزيستی روان‌شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجويان دارای احساس غربت

نيکزاد قنبری، مجتبی حبيبی ، سلوی شمس الدينی

6-بررسی سوگيری توجه، سبک‌های خوردن، و نمايه توده بدنی در افراد رژيم گيرنده و عادی

جواد صالحی فدردی، مسعود مقدس زاده بزاز، سيد امير امين يزدی ، محسن نعمتی

7-مقايسه نقش تبيينی کمال گرايی در ويژگی‌های وسواسی جبری و نگرش‌های خوردن مرضی

علی محمدزاده، محمود نجفی ، اکبر رضايی

8-مقايسه کارکردهای اجرايی بيماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و افراد بهنجار

وحيد نجاتی، عباس ذبيح زاده، قيصر ملکی ، مريم صفرزاده

9-اثر آموزش کنش‌های اجرايی مبتنی بر رايانه بر عملکرد اجرايی و نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسايی توجه/ فزون کنشی

حسن رستمان، سياوش طالع پسند ، مرتضی نظيفی

10- بررسی مشارکت علمی روان شناسان ايرانی در انتشار مقالات علمی در پايگاه مدلاين طی سال های 2010-2000

محمد حسين بيگلو، نگين چخماچی ، سوسن شاه خدابنده

دانلود مقالات در ادامه مطلب برای اعضای سایت

 

فصلنامه کودکان استثنایی

دانلود فصلنامه کودکان استثنایی شماره 49 بهمن 92

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخيص حالات هيجانی در کودکان دارای اتيسم با عملکرد بالا

اسماعیل شیری، دکتر وحید نجاتی، دکتر حمیدرضا پوراعتماد

پيش بينی سلامت روان براساس درك معنوی در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير و عادی ابتدايی شهر گرگان

ندا مصدق، دکتر باقر غ باری بناب ، حجت پیرزادی، ناهید شفیعی

بررسی مقايسه ای مهارت های بينايی - حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی دارای افت شنوايی عميق و عادی

رویا شجاعی، دکتر سعید حسن زاده، مژگان فرهبد

تأثير آموزش نظرية ذهن بر ارتقاء همکاری، خويشتن داری و قاطعيت کودکان پسر اتي س تيك 21 - 7 سال از ديدگاه معلمان

رقیه اسدی گندمانی، عباس نسائیان، نرگس ادیب سرشکی، دکتر مسعود کریملو

آموزش آغازگری اجتماعی به کودکان اتيسم با استفاده از مدل سازی ويدئويی

لیلا هوشیار محبوب، دکتر فریدون یاریاری، پاکدل مقدم

تأثير يك دوره تمرين دو يدن آهسته بر تعادل ايستا و پويای دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم داون

رضا توکل، دکتر شهلا حجت، دکتر مهدی کهندل

بسامد مصرف ميوه و سبزيجات در کودکان مبتلا به سندرم داون

دکتر سید مصطفی نچواک

کنگره ها و همايش های بين المللی

دانلود فصلنامه در ادامه مطلب برای اعضای سایت

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی بالینی دوره 5 شماره 3 سال 92 شامل 10 مقاله:

1-اثربخشی درمان شناختی- تحليلی بر سلامت روان بيماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری.

يوسفی آزيتا، اسحق رحيميان بوگر ، علی محمد رضايی

2-سيستم های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بيماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری

حسين شاره ، عبداللطيف علی مرادی

3-مقايسه ذهن آگاهی و حساسيت اضطرابی در دانشجويان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن

محمد نريمانی، مرضيه امينی، عباس ابوالقاسمی ، عادل زاهد بابلان

4-مقايسه اثربخشی زوج درمانی يکپارچه نگر و زوج درمانی هيجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشويی در زوجين

جواد کريمی، منصور سودانی، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالکاظم نيسی

5-اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه‌های افسردگی و پذيرش کودکان دارای والدين مطلقه

نسرين اسماعيليان، کارينه طهماسيان، محسن دهقانی ، فرشته موتابی

6-اثربخشی درمان تعامل والد کودک بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای

 مرضيه عباسی، حميد طاهر نشاط دوست

7- روايی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بين فردی (IIP-32)

نجمه فتح، پرويز آزاد فلاح، سيد کاظم رسول زاده طباطبايی ، چنگيز رحيمی

8-ويژگی‌های روان‌سنجی مقياس احساس تنهايی دانشجويان (SLFS)

علی محمد رضايی، مريم صفايی ، فاطمه سادات هاشمی

9-نشانگان شناختی/ توجّهی و راهبردهای نظم‌جويی شناختی هيجان: فرآيندهای فراتشخيصی يا وابسته به تشخيص در اختلال‌های خلقی و اضطرابی

بهزاد سلمانی ، جعفر حسنی

10-گزارش خبری: بررسی وضعيت همکاری نويسندگان مقالات چاپ شده در مجله روان‌شناسی بالينی دانشگاه سمنان در بازه زمانی 1388 تا 1391

رحمان معرفت، مريم صابری ، سهيلا گنج خانلو

دانلود مقالات در ادامه مطلب برای اعضای سایت

دانلود مجله علوم رفتاری

مجله علوم رفتاری،دوره 7،شماره 3،سال 92،شهریور،شامل 12 مقاله علمی-پژوهشی

1-مقايسه اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری و کفايت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی هوشی تحولی

سيده سميه جليل آبکنار، معصومه پورمحمدرضای تجريشی ، محمد عاشوری

2-مقايسه اثربخشی درمان بين‌فردی و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی

 آزاده طاولی، عباسعلی الهياری، پرويز آزادفلاح، علی فتحی آشتيانی ، مهديه مليانی

3- رابطه ناظر خيالی و خود افسانه‌ای با تاب آوری

بهرام جوکار ، ليلا نورافشان

4-مقايسه‌ی توجه انتخابی شنيداری و برتری شنيداری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی

مهناز اخوان تفتی ، بنت الهدی اميری

5-بررسی رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اوليه مادران و سبک‌های ناسازگارانه والدينی آن‌ها

فاطمه دائمی ، مسعود جان بزرگی

6-وارسی اعتبار و روايی پرسشنامه پنج وجهی ذهن‌آگاهی در نمونه های غير بالينی ايرانی

ليلا حيدری نسب، زهرا احمد وند ، محمد رضا شعيری

7-تاثير ميزان و کيفيت حضور پدر در سلامت روان فرزندان کارکنان نظامی

خدابخش احمدی، مجتبی يلوه، بيتا افسردير ، سعيد خدابنده‌لو

8-اثربخشی درمان فراشناختی در سندرم شناختی/ توجّهی (CAS) و راهبردهای نظم‌جويی شناختی هيجان (CER) بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير (GAD)

بهزاد سلمانی، جعفر حسنی، غلامرضا کرمی ، شهرام محمدخانی

9-نقش پيش‌بين ابعاد شخصيتی، رگه اضطراب و افسردگی در سيگارکشيدن

اشرف سادات موسوی، فاطمه متين خواه ، محمدرضا مسجدی

10-بررسی تاثير آموزش روش‌های اصلاح رفتار به مادران کودکان با اختلال نارسايی توجه/ بيش فعالی بر کاهش استرس والدگری و افزايش عملکرد رفتاری فرزندانشان

داود کردستانی، حميده رادمنش، مصطفی سالاری، محسن اميری ، فرزاد فرهودی

11-رابطه تاب‌آوری و خوش‌بينی با بهزيستی‌روانشناختی

حسين سوری، الهه حجازی ، جواد اژه ای

12-نقش پيش‌بينی کنندگی ويژگی‌های شخصيتی در مهارت‌های اجتماعی، رابطه با همسالان

فريده يوسفی ، سيده ليلا بحری

دانلود مقالات مجله در ادامه مطلب برای اعضای سایت

مجله روانشناسی بالینی

مجله روانشناسی بالینی دوره 5 شماره 2 سال 92 شامل 9 مقاله علمی-پژوهشی:

1-اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودتوانمند‌سازی اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال رياضی

معصومه پورمحمدرضای تجريشی، سيده سميه جليل آبکنار ، محمد عاشوری

2-اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کيفيت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک والدينی مادر سرپرست

مهدی زارع بهرام آبادی، کيانوش زهرا کار، حانيه صلحيان بروجردی ، محمدعلی محمدی فر

3- اثربخشی گروه درمانی پذيرش خويشتن به شيوه درايدن بر مؤلفه‌های سلامت عمومی معتادين مراکز ترک اعتياد

 نصراله عرفانی، مهدی زارع بهرام آبادی ، مصطفی مشايخی پور

4- اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مواجهه و جلوگيری از پاسخ، برشدت علائم اختلال وسواسی- جبری

مهدی اصفهانی، سعيده صفری ، محمد باقر کجباف

5-مقايسه عملکرد اجرايی در زندانيان مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعی و افراد فاقد اين اختلال

پروين رفيعی‌نيا، سميرا زحمت بر، اسحق رحيميان بوگر، عمران اسدی ، ناصرالدين کاظمی حقيقی

6-مقايسه ناگويی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجويان دارای نشانه‌های اختلال شخصيت وسواسی- جبری و پارانوئيد و بهنجار

محمد نريمانی، زهره وحيدی ، عباس ابوالقاسمی

7-مقايسه‌ی ناگويی خلقی، سبک‌های دفاعی و اضطراب صفت- حالت در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، افسردگی اساسی و افراد عادی

مليحه تقوی، محمود نجفی، فرحناز کيان ارثی ، شاهرخ آقايان

8-کارکردهای اجرايی در افراد افسرده و غير افسرده

بيتا آجيل چی، حسن احدی، وحيد نجاتی ، علی دلاور

9-نقش ويژگی‌های شخصيت و راهبردهای مقابله‌ای در خود- مراقبتی بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

تورج هاشمی، مجيد محمود عليلو، حميد پورشريفی، منصور بيرامی ، فاطمه نعمتی سوگلی تپه

دانلود مقالات در ادامه مطلب برای اعضا

ارتباط دست برتری با سبک های تفکر در دانشجویان

دانلود مقاله ارتباط دست برتری با سبک های تفکر در دانشجویان

نویسندگان: علی پور،احمد - آخوندی،نیلا
مجله روانشناسی » زمستان 1390 - شماره 60 (علمی-پژوهشی)
(15 صفحه - از 382 تا 396)

فصلنامه علمی-پژوهشی ناتوانی های یادگیری

فصلنامه علمی-پژوهشی ناتوانی های یادگیری (بهار 92)

اين نشريه دارای درجه‌ی علمی ـ پژوهشی مصوب به شماره‌ی نامه 179852 مورخ 12/9/1390 از وزارت علوم، تحقيقات و فن‍ّاوری است و در قالب تفاهم‌نامه همکاری بين انجمن پژوهش‌های آموزشی ايران با دانشگاه محقق اردبيلی (به شماره‌ی 574 مورخ 1/4/1390) و با هدف گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی منتشر می‌شود.

فهرست مطالب

مقایسه حافظه فعال بین دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

مقایسه وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بین دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

تاثیر آموزش گاهی واج شناسی بر سرعت،دقت و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان

مقایسه تنظیم هیجان و مکانیسمهای دفاعی در مادران دانش آموزان با وبدون ناتوانی یادگیری

مقایسه بی حوصلگی در افراد مبتلا به اختلال ریاضی،نقض توجه/بیش فعالی و افراد عادی

اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

مقایسه ادراک دیداری حرکتی کودکان دارای اختلال یادگیری و عادی در آزمون بندر گشتالت

کانال سایت در تلگرام صفحه سایت در اینستاگرام