close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
زندگی از نگاه چارلی چاپلین...

روانشناسی
آموخته ام که ...با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی!آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.آموخته ام ...که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که…

زندگی از نگاه چارلی چاپلین...

چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393

زندگی از نگاه چارلی چاپلین...

آموخته ام که ...با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.

آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی!
آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.

آموخته ام ...که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.

آموخته ام ...که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد.

آموخته ام ...که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم.

آموخته ام ...که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.

آموخته ام ...که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم.

آموخته ام ...که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد.