close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تفاوت در ساختار مغز مثبت اندیش و منفی اندیش

روانشناسی
حقیقات اخیر روانشناسان دانشگاه ایالتی میشیگان نشان می دهد که منفی نگری یا مثبت اندیشی مربوط به نحوه اتصالات نرون های مغز است.   این اولین باری است که محققان نشانگری در مغز یافته اند که حاکی از تفاوت اتصال سیستم اعصاب در افراد منفی نگر و مثبت اندیش است.پیش از این تصور می شد که اراده انسان مهمترین عامل در نحوه نگرش اوست؛ ولی این تحقیقات نشان می دهد که ساختار مغزی نقش عمده ای در تفکر انسان دارد و انسان ها به دوسته منفی نگر و مثبت اندیش تقسیم بندی می شوند.در این تحقیقات 71 داوطلب خانم مورد بررسی…

تفاوت در ساختار مغز مثبت اندیش و منفی اندیش

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393

حقیقات اخیر روانشناسان دانشگاه ایالتی میشیگان نشان می دهد که منفی نگری یا مثبت اندیشی مربوط به نحوه اتصالات نرون های مغز است.

 

این اولین باری است که محققان نشانگری در مغز یافته اند که حاکی از تفاوت اتصال سیستم اعصاب در افراد منفی نگر و مثبت اندیش است.
پیش از این تصور می شد که اراده انسان مهمترین عامل در نحوه نگرش اوست؛ ولی این تحقیقات نشان می دهد که ساختار مغزی نقش عمده ای در تفکر انسان دارد و انسان ها به دوسته منفی نگر و مثبت اندیش تقسیم بندی می شوند.

در این تحقیقات 71 داوطلب خانم مورد بررسی قرار گرفتند. به این داوطلبان تصاویر ناراحت کننده ای نشان داده شد و خواسته شد تا در مورد آن مثبت فکر کنند. به طور همزمان فعالیت ذهنی داوطلبان ثبت می شد.

برخی از داوطلبان تفکر مثبتی در مورد تصویر داشتند. فعالیت ذهنی افرادی که از دیدن تصویر نگران شده بودند بسیار بیشتر بود و زمانی که از آنان خواسته شد مثبت فکر کنند، نگران تر شدند و افکار منفی در آنان شدت پیدا کرد.

دلیل انتخاب زنان در این آزمون، صراحت در بروز احساساتشان بود.

بررسی ها نشان داد که برخی از افراد به طور ذاتی مثبت نگر هستند و حتی در شرایط سخت و پیچیده نیز آرامش خود را حفظ می کنند که این موضوع به ساختار ذهنی آنان مرتبط است.

مدیر این پروژه معتقد است که با وجود ذاتی بودن مثبت اندیشی یا منفی نگری، تربیت خانوادگی و تمرین نیز می تواند تاثیر بسزایی روی نگرش فرد داشته باشد و الگوی فکری را متحول کند.

نتایج این تحقیقات در شماره اخیر نشریه Abnormal Psychology منتشر شده است.

کانون