close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
چند راه ساده برای باز کردن گره کور زندگی

روانشناسی
زندگي ساده است. اما ما اصرار داريم که آن را پيچيده جلوه دهيم. گاهي در انتخاب دوست دقت نمي کنيم يا گاهي به تنها کسي که اعتماد نمي کنيم خودمان است و در آخر، وقتي به زندگي مان نگاه مي کنيم؛ کلافي پر از گره هاي کور مي بينيم. در ادامه به چند روش براي باز کردن گره هاي کور زندگي اشاره مي کنيم:* گذشته ها گذشته: اشتباهات گذشته را با خود از اين سو به آن سو نبريد. در عوض آن ها را زير پا بگذاريد و به عنوان پله استفاده کنيد.اگر اوضاع خوب بوده، عالي است و اگر بر وفق مراد نبوده، از آن ها تجربه کسب کرده ايد.* راضي…

چند راه ساده برای باز کردن گره کور زندگی

سه شنبه 10 تير 1393

چند راه ساده برای باز کردن گره کور زندگی

زندگي ساده است. اما ما اصرار داريم که آن را پيچيده جلوه دهيم. گاهي در انتخاب دوست دقت نمي کنيم يا گاهي به تنها کسي که اعتماد نمي کنيم خودمان است و در آخر، وقتي به زندگي مان نگاه مي کنيم؛ کلافي پر از گره هاي کور مي بينيم. در ادامه به چند روش براي باز کردن گره هاي کور زندگي اشاره مي کنيم:

* گذشته ها گذشته: اشتباهات گذشته را با خود از اين سو به آن سو نبريد. در عوض آن ها را زير پا بگذاريد و به عنوان پله استفاده کنيد.

اگر اوضاع خوب بوده، عالي است و اگر بر وفق مراد نبوده، از آن ها تجربه کسب کرده ايد.

* راضي کردن همه ممنوع: قرار نيست با همه مردم دوستي و رفاقت کنيم. با افراد محدودي در ارتباط باشيد. کمک به همه يا راضي نگه داشتن همه غير ممکن است. لبخند بر لب يک نفر نشاندن، ممکن است همه دنيا را تغيير ندهد، ولي مطمئن باشيد دنياي همان يک نفر را عوض مي کند. پس خودتان باشيد و روي افراد محدودي تمرکز کنيد.

* قلب شما چه مي گويد: از انجام کارهاي ناشايست دوري کنيد. مهربان و با ايمان باشيد. باور کنيد اين گونه زندگي کردن خيلي ساده تر است.

رمز هر موفقيتي درستکاري است. وقتي قوانين شکسته مي شود؛ پيچيدگي هاي بسيار جدي، وارد زندگي مي شود. با انجام هر آن چه با تمام وجود مي دانيد که درست است، زندگي را ساده و لذت بخش نگه داريد.

* تاثيرگذار باشيد: اگر به همان کارهايي که از قبل انجام مي داده ايد، ادامه مي دهيد نتيجه هماني است که هميشه مي گرفته ايد. به کارهاي ساده روزانه خود نظم دهيد: نظافت، خريد، کارهاي اداري و بانکي، رسيدگي به ايميل ها و... .برنامه روزانه را ساده، مؤثر و منطقي پيش ببريد.خراسان