close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
بدخلقها از افراد خوش خلق کارآمدترند

روانشناسی
محققان دریافتند افرادی که دارای نگرش مثبت هستند، بیشتر در فعالیتهای متنوع وارد می‌شوند. این در حالیست که افرادی که بیزار هستند، کارهای کمتری را در ساعات کاریشان انجام می‌دهند.   شرکت‌کنندگان در دو پژوهش همه فعالیتهای خود را در یک دوره یک هفته‌ای گزارش داده و همچنین یک معیار سنجش نگرش را نیز پاسخ دادند.   افراد بد خلق و حسود و افراد خوش خلق تفاوتی در میزان زمان انجام فعالیت‌هایشان در طول یک هفته قائل نشدند بلکه فقط تا حدی در تعداد فعالیتها با هم متفاوت بودند.  …

بدخلقها از افراد خوش خلق کارآمدترند

شنبه 21 تير 1393

محققان دریافتند افرادی که دارای نگرش مثبت هستند، بیشتر در فعالیتهای متنوع وارد می‌شوند. این در حالیست که افرادی که بیزار هستند، کارهای کمتری را در ساعات کاریشان انجام می‌دهند.

 

شرکت‌کنندگان در دو پژوهش همه فعالیتهای خود را در یک دوره یک هفته‌ای گزارش داده و همچنین یک معیار سنجش نگرش را نیز پاسخ دادند.

 

افراد بد خلق و حسود و افراد خوش خلق تفاوتی در میزان زمان انجام فعالیت‌هایشان در طول یک هفته قائل نشدند بلکه فقط تا حدی در تعداد فعالیتها با هم متفاوت بودند.

 

ممکن است افراد بد خلق و حسود کمتر فعال نشان بدهند چرا که کارهای کمتری در مقایسه با افراد با نگرش مثبت انجام می‌دهند.

 

اما آنها همچنین ممکن است متمرکزتر نیز شناخته شوند چرا که زمان بیشتری را بر روی وظایف کمتر صرف می‌کنند.

 

یافته‌های این تحقیق ممکن است پیامدهایی برای درک توسعه مهارتها و تخصص داشته باشند. برای مثال خوش‌خلق‌ها ممکن است با یک رویکرد همه‌کاره و هیچ کاره در زندگی کنار بیایند و زمان کمتری را در طیف گسترده‌ای از فعالیتهای صرف کنند. این امر بدان معنی است که آنها هیچگاه نمی‌توانند در یک حوزه متخصص شوند.

 

در مقابل، هنگامی که بدخلقها فعالیت مطلوب خود را می‌یابند، ممکن است زمان بیشتری را بر روی آن گذرانده و مهارت بیشتری در آن پیدا کنند.

منبع:کانون