close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تغییر شخصیت

روانشناسی
راه های تغییر شخصیت

تغییر شخصیت

سه شنبه 28 مرداد 1393

تا چندین سال پیش چنین تصور می شد که شخصیت هر انسانی بدون تغییر و ثابت می ماند اما تحقیقات اخیر و به ویژه تحقیقات دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که شخصیت در دوره بزرگسالی احتمال بیشتری برای تغییر دارد.

 

 

راهکارهای تغییر شخصیت

1-شخصیت جدیدتان را تصور کنید اینکه می خواهید چگونه شخصیتی داشته باشید مثلا معاشرتی باشید.

2-چندین الگو برای خود انتخاب کنید و خصوصیات آنها را که دوست دارید انتخاب کنید مثلا از یکی مهربان بودن از دیگری خوب حرف زدن.

3-ابتدا از حرف زدن شروع کنید و نحوه خوب حرف زدن را با خود در مقابل آینه بعد در مقابل دوستان بعد در موقعیتهای اجتماعی تمرین کنید.

4-تغییر رفتار را با پشتکار بیشتری تمرین کنید مثلا اگر صبور بودن در مقابل اهانت دیگران برای شما خیلی سخت است موقعیت را ترک کنید نفس عمیقی کشیده و سعی در فراموشی آن موقعیت داشته باشید سپس در موقعیت های مشابه فراموشی و بیخیالی را تمرین کنید.

5-عادتهای بد خود را با فراموشی که در مرحله قبل تمرین کردید فراموش کنید.