close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مزاحمت تلفنی

روانشناسی
مزاحمت تلفنی با اهداف جنسی

اسکاتولوجیای تلفنی

سه شنبه 04 شهريور 1393

تماس های تلفنی با اهداف جنسی از سوی بعضی از روانشناسان نوعی اختلال جنسی از نوع اگزیبیشنیسم(پارافیلیک) محسوب می شود. افرادی که از این گونه تماس های تلفنی لذت می برند معمولا از این که قربانیان خود را وحشت زده یا شوکه می کنند از لحاظ جنسی برانگیخته می شوند و بسیاری از آنها در طول تماس تلفنی یا بلافاصله بعد از آن مستربیت می کنند.


تماس گیرندگان معمولا مردانی هستند که احساسات منحرف یا عقده حقارت دارند و تماس تلفنی تنها روشی است که برای ارضای تمایلات جنسی خود در اختیار دارند.این افراد می خواهند قربانیان خود را شوکه کنند و بترسانند یا هیجان زده کنند. بهترین واکنش قربانیان این است که خونسردی خود را حفظ کنند و رفتار فرد منحرف را نادیده بگیرند. اولین واکنش افراد به تماس های تلفنی شنیع ممکن است ترس ، شوک یا چندش باشد. اما بهترین واکنش ٰ عدم واکنش هیجانی است. مزاحمانی که واکنش مطلوب دریافت نمی کنند معمولا دوباره تلفن نمیزنند.


 Obscene phone callingtelephone scatologia