close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
روانشناسی کامپیوتر

روانشناسی
روانشناسی اینترنت

روانشناسی کامپیوتر

شنبه 03 آبان 1393

برای اولین بار در تاریخ بشر محققان موفق شدند سیگنالی را از مغز یک دانشمند هندی مستقیما به مغز سه نفر در فرانسه ارسال نمایند.

این تحقیق به کمک دانشمندانی از دانشگاه هاروارد،و همچنین با کمک دانشمندان علوم اعصاب اسرائیل،بارسلونا و فرانسه انجام شده است.


این ارتباط از طریق اینترنت انجام شده و سیگنال های مغزی فردی که در هند قرار داشته مستقیما به مغز افرادی در فرانسه ارسال شده است.

برای انجام این مطالعه اطلاعات مغزی فرستنده به کدهایی تبدیل شدند و از طریق اینترنت به مغز فرد دیگری در فرانسه ارسال شدند و فرد گیرنده قادر به شناسایی این کدها و تبدیل آنها با اطلاعات خام اولیه بود.


البته فعلا اطلاعات رد و بدل شده بسیار ساده بوده اند اما پژوهشگران امیدوارند این شروع راهی باشد برای ایجاد روش های جدید تبادل اطلاعات.

به نظر می رسد با پیشرفت دانش،کم کم حرف زدن قدیمی میشود و انسان ها با روش هایی غیر از تکلم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

کلینیک آلومینا