close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تستی دیگر از کوکولوژی

روانشناسی
وقتی کلمه دادگاه در ذهن ما تداعی می شود به یاد چکش چوبی که قاضی روی میزش می کوبد،وکلایی که با زیرکی و فراست در حال بحث هستند و سکوت پر اضطرابی که قبل از قرائت حکم دادگاه حکمفرماست،می افتیم.چنین فضاهایی که پر شور و هیجان است بیشتر در فیلم ها پیدا می شود.هر طرف دعوا تمام هوش و ذکاوت خود را به کار می گیرد تا طرف مقابل را محکوم کند به طوری که گاهی تشخیص درست از نادرست امکان پذیر نیست و عدالت در هاله ای از ابهام باقی می ماند . اگر شما بازیگر نمایشنامه ای بودید که در یک دادگاه اجرا می شد کدام یک از نقش…

تستی دیگر از کوکولوژی

پنجشنبه 17 مهر 1393

وقتی کلمه دادگاه در ذهن ما تداعی می شود به یاد چکش چوبی که قاضی روی میزش می کوبد،وکلایی که با زیرکی و فراست در حال بحث هستند و سکوت پر اضطرابی که قبل از قرائت حکم دادگاه حکمفرماست،می افتیم.چنین فضاهایی که پر شور و هیجان است بیشتر در فیلم ها پیدا می شود.هر طرف دعوا تمام هوش و ذکاوت خود را به کار می گیرد تا طرف مقابل را محکوم کند به طوری که گاهی تشخیص درست از نادرست امکان پذیر نیست و عدالت در هاله ای از ابهام باقی می ماند . اگر شما بازیگر نمایشنامه ای بودید که در یک دادگاه اجرا می شد کدام یک از نقش ها را برای خود انتخاب می کردید؟

1.وکیل

2.کاراگاه

3.متهم

4.شاهد