close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تست روانشناسی

روانشناسی
برنامه اندرویدی تست روانشناسی

تست روانشناسی(معرفی برنامه اندرویدی)

دوشنبه 03 اسفند 1394

نقابدر این برنامه با اجرای 15 آزمون مختلف روانشناسی ویژگی های مثبت و منفی شخصیتی خود و اطرافیانتان را مشاهده نمائید.چرا که با خودشناسی می توان به استعدادهای درونی خود پی برد و بزرگترین مانع آنها یعنی خود را برای بالفعل کردنشان انعطاف پذیرتر کرد...

شاید بخواهید بدانید که ناهشیارتان شما را به چه سمتی هدایت میکند.
زوج ایده آل شما چه ویژگی باید داشته باشد.
از ازدواج با چه کسانی گریزانید.
میزان عشق و انتظار شما از زوج آینده تان چقدر است.
قوه تخیلتان چه سهمی در زندگیتان دارد.و چه فایده ای دارد.
در مواجه با مشکلات و مصیبتها چگونه باید عمل کنید.
نسبت به آینده چه دیدی دارید و چه دیدی باید داشته باشید.
احساسات و منطق چه جایگاهی در وجودتان دارد.
از فرصتها چگونه بهره برداری می کنید.
دیگران چه انتظاری از شما دارند.
شما از دیگران چه انتظاری دارید.
خوشبختی و بدبختی تان در دست چه کسانی است.
در موقعیتهای اجتماعی چه نقابی به چهره می زنید.
در برابر مصیبتهای روزگار چگونه خوشبختی تان را حفظ کنید.
رفتار و تفکر شما را دیگران چگونه برداشت می کنند.
اولویت های خودتان و ناهشیارتان کدامها هستند.
گرایش نسبت به آزادی ، عرفان ، منطق ، جنسیت ، غرور ، ترس ، انزوا ، اجتماع ، سوظن،
شوخ طبعی ، خودنمائی و ... شما در چه حدی است.

دانلود برنامه