close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ترس از مدرسه

روانشناسی
علت ترس از مدرسه

ترس از مدرسه

شنبه 20 آذر 1395

یکی از مشکلاتی که والدین در برابر فرزندان خود با آن مواجه هستند ترس از مدرسه آنهم بصورت مبهم میباشد به این صورت که بچه ها از رفتن به مدرسه اکراه دارند و اصرار از طرف والدین منجر به خشم و اکثرا گریه و درمانگی آنان میشود آنچه که این فرایند را مشکلتر و مبهمتر و والدین را نگران تر می کند عدم پاسخ مناسب کودک به چرایی ترس از مدرسه می باشد یا به عبارتی دیگر آنها قادر به تشخیص علت ترس نمی باشند البته این از دید ما بزرگسالان می باشد شاید منبع ترس آنها مانع بازگویی واقعه می شود.

به هرحال ما باید علت را کشف و آن را مرتفع کنیم اما چطوری و با چه ابزاری?

یکی از ابزار تشخیص ترس و در کل احساسات کودکان مراجعه به زبان ارتباطی آنهاست مهمترین زبان ارتباطی آنها در سنین مدرسه نقاشی می باشد چرا که آنها هنوز به مهارتهای کلامی مناسب برای بهم پیوستن تصورات و وقایع و انتقال مقصود دست نیافته اند با تحلیل نقاشی کودکان می توان به منبع احساسات آنها پی برد اما این کار مستلزم آشنایی با اصول تحلیل نقاشی به ویژه کاراکترهای آن می باشد که در فرصت بعدی به آنها خواهیم پرداخت.