close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ضریب هوش

روانشناسی
عوامل کاهش ضریب هوشی

فعالیت های جمعی و گروهی و رابطه آن با ضریب هوشی

چهارشنبه 30 مهر 1393

در یک مطالعه جدید معلوم شد فشارهای جمعی ناشی از اجتماعات و نشست های گروهی منجر به کاهش سطح ضریب هوشی فردی می شود.

گروهی از متخصصان مغز و اعصاب با انجام آزمایش تازه ای در دانشکده «ویرجینیا تک» متوجه شده اند کار کردن در گروه موجب می شود افراد در تست های ضریب هوشی بازده نامناسب تر و ضعیف تری داشته باشند چرا که در این شرایط برخی از اعضای گروه درباره درست عمل کردن خود بسیار مضطرب می شوند و آنها در واقع قدرت مغزی خود را قربانی حفظ موقعیت اجتماعی خودشان در گروه می کنند.

به نوشته روزنامه دیلی میل، این متخصصان می گویند برخی افراد ممکن است در آزمون های اجتماعی بازده و عملکرد خوبی داشته باشند اما دیگر افراد تحت تاثیر گروه واکنش هوشی خوبی از خود نشان نمی دهند و به طور کلی بازده نامطلوبی دارند.

بنابراین گزارش، همچنین به نظر می رسد که زنان در این شرایط گروهی بیش از مردان تحت فشار قرار می گیرند در واقع از هر ۱۳ زنی که در یک فضای اجتماعی داوطلبانه شرکت می کنند تنها ۳ نفر بازده مطلوبی دارند.

منبع:psychcentral.com