close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تحلیل نقاشی

روانشناسی
تحلیل علت ترس از مدرسه

ترس از مدرسه (2)

دوشنبه 22 آذر 1395

در تحلیل نقاشی کودکان یکی از موضوعاتی که روانشناسان به آن توجه می کنند فاصله ها می باشد فاصله اشیا و اشخاص و در کل کاراکترها.

فاصله ها بدون نیاز به تحلیل خاصی نشانگر و نمادی از واقعیت هستند اما در مورد کاراکترها ، رنگ و اندازه و سایر خصوصیات آنها نیاز به تحلیل خواهد بود برای مثال ممکن است کودک بین خود و ماشین درون نقاشی جدایی بیندازد درین حالت اکثر روانشناسان ماشین را بعنوان نمادی از قدرت در نظر میگیرند البته برای پسران پس این فاصله نشان از نیاز کودک به قدرت خواهد بود.

بنابراین در موضوع ترس از مدرسه فاصله اشخاص و اشیا باید در نظر گرفته شود مثل فاصله کودک با همکلاسیها و معلم ،کتاب و محیط و ... که تحلیل آن بسیار ساده بوده و والدین با کمی دقت به علت پی خواهند برد.همین عامل در سایر موضوعات نیز صادق است مثل نقاشی از محیط خانه که فاصله از اعضای خانواده با یکدیگر دید و احساس او را منعکس خواهد کرد.

کودک بین خود و چه شخصیتهایی فاصله میگذارد و از آنها جدا میشود یا به چه اشخاص و گروهی نزدیک میشود نشانگر انزوا و تمایل او خواهد بود. بررسی این عامل در کنار سایر خصوصیتهایی مثل رنگ و اندازه ترس کودک را اگر مربوط به مدرسه باشد را آشکار خواهد کرد. در پست بعدی یکی دیگر از خصوصیت کاراکترها را بررسی خواهیم کرد.